• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
فرایند رصد در یک نگاه

رصدخانه از راه گردآوری و تحلیل داده ها و با کمک روش های نوین پیش بینی آینده های احتمالی حوزه در دست مطالعه را بررسی و سپس از راه بررسی پیامدها تصمیم ها، تصویری شفاف از آینده را مشخص می سازد.در حقیقت کار رصدخانه تست غیر مخرب آینده های احتمالی در تونل باد است.مدیران و رهبران می توانند با کمک این سامانه پیامد هریک از تصمیم های هوشمندانه تر اتخاذ کنند.
رصدخانه علم و فناوری شاخص پژوه با برخورداری از شبکه ای گسترده و جهانی آینده های شمارا ترسیم خواهد کرد و شیوه های تحقق برنامه های فردا را به شما می آموزد.
آیا از رویدادهای ناگهانی در حوزه کار خود نگران هستید؟ آیا می خواهید نقش عوامل گوناگون بر آینده سازمان خود را بهتر بشناسید؟ آینده در دستان شما خواهد بود اگر رصد و پیش بینی آینده را به خبرگان واگذار کنید.
 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1